Ett investeringsbolag för affärsänglar som initierats och förvaltas av inkubatorerna BizMaker, Movexum och Dalarna Science Park.

Tre regioner, tre inkubatorer

Tregion Startup Invest AB är ett investeringsbolag som har som mål att genom investeringar i nystartade, innovativa bolag bidra till att Dalarna, Gävleborg och Västernorrland har en hållbar tillväxt och ett rikare företagande. Alla tre inkubatorerna rankas som nationella excellenta inkubatorer i Vinnovas nationella inkubatorprogram.

Vi ger fler innovativa bolag förutsättningar att växa fram. På så sätt är vi med och utvecklar svenskt näringsliv. 

BizMaker, Movexum och Dalarna Science Park är rankade som nationellt excellenta inkubatorer i Vinnovas nationella inkubatorprogram. De är  högkvalitativa inkubatorer som främjar utvecklingen av nya innovativa företag, startups i framkant, med stor internationell potential. Tillsammans fångar dessa tre inkubatorer upp ett stort antal affärsidéer och startups med internationell tillväxtpotential.

BizMaker

BizMaker är en innovationsaktör i Västernorrland som stöttar startups att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer att förnya sig och motiverar människor att utveckla goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar som formar framtidens samhälle. www.bizmaker.se

Movexum

Från idé till företag. Movexum är en breddinkubator där den innovativa idén och den motiverade entreprenören står i fokus. Vi erbjuder individuell och skräddarsydd affärscoaching för såväl företag i tidiga skeden som för bolag som kommit en bit på vägen. Vårt uppdrag är att växa internationella och hållbara tillväxtbolag med bas i Gävleborgs län. www.movexum.se

Dalarna Science Park

Hela Dalarnas innovationsarena med fokus på innovation, hållbarhet och internationalisering. Vi erbjuder en arena för företagsutveckling och utvecklingsprojekt. Inom företagsutveckling driver vi en breddinkubator där den drivna entreprenören med den tidiga idén får möjlighet att utveckla sitt företag i ett individuellt inkubationsprogram med affärsutvecklingsstöd. Vi erbjuder även ett innovationsprogram för etablerade företag som söker stöd i sin utveckling mot en hållbar tillväxt. www.dalarnasciencepark.se