Investera i startups

Nytänkande startups är viktiga för samhällsutvecklingen. Deras innovationer löser viktiga utmaningar i vårt samhälle och utmanar etablerade strukturer. Genom Tregion Startup Invest får du möjlighet att investera i innovativa startups från Dalarna, Gävleborg och Västernorrland.

Fördelar med att investera i Tregion Startup Invest

Det finns många fördelar med att investera i startups. Ofta får du vara med på en spännande resa som håller dig à jour med ny teknik och som kan ge god avkastning. Dessutom fyller du en viktig funktion i stöttandet av lovande entreprenörer. Med sunda och långsiktiga investeringar, vid rätt tidpunkter, ökar dessa startups chanser att bli framgångsrika. Att komma in tidigt kan ge många fördelar men innebär som du säkert vet också en högre risk. 

Tack vare Tregion Startup Invest får du en möjlighet att investera i spännande startups knutna till etablerade inkubatorer från Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Ängelinvesteringsbolaget kommer att investera under cirka två års tid, med ambitionen att genomföra  30 bolagsinvesteringar med investeringsnivåer om 300 000-500 000 kronor per bolag. 

Vi erbjuder:

Investera i startups, få god riskspridning med Tregion Startup Invest
God riskspridning

Antalet lovande startups är noga utvalda för god riskspridning, summan du investerar är begränsad.

Erfarenhetsutbyte med Tregion Startup Invest
Erfarenhetsutbyte

Ta del av erfarna investerares framgångar, insikter och erfarenheter.

Jämnställt näringsliv med Tregion Startup Invest
Jämställt näringsliv

Bidra till att skapa en mer diversifierad grupp där ett av målen är att stötta fler kvinnor som entreprenörer.

Investera i startups och bredda ditt nätverk med Tregion Startup Invest
Nätverk

Lär känna innovativa entreprenörer, framgångsrika inkubatorer och erfarna investerare.

Investera i lovande bolag med Tregion Startup Invest
Lovande bolag

Få tillgång till ett starkt flöde av lovande startups med en internationell marknad.

Tillväxt med Tregion Startup Invest
Tillväxt utan storstäderna

Tillsammans ökar vi möjligheterna för startups utanför storstadsregionerna att växa.